معنی برگردان انگلیسی به فارسی ” Stock= موجودی و ذخیره کالا  ” می باشد . به طور کل مفهوم استوک در خارج از ایران، موجودی کالا در انبار یک مجموعه می باشد. مفهموم عبارت استوک در فرهنگ ما به طور کل متفاوت است. در کشور ما این عبارت برای انواع کالا های دست دوم به […]

> مشاهده نوشته